top of page

הסכם משתמש

הסכם משתמש בשירות הסעים של סנסיטרנס בע'מ

סנסיטרנס בע'מ, אביאל

:ליצירת קשר

info@sensytrans.co.il

 

הסכם זה בתוקף החל מ: 15-03-2019

מבוא ותוקף

יש לקרוא הסכם זה בעיון ולאשר אותו לפני כל שימוש בשירות. הסכם זה כולל גם את תנאי מדיניות הפרטיות התקפה של החברה. הכותרות בהסכם נועדו לנוחות קריאה בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות משפטית וחוקית של הטקסט. הסכם זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לבני כל המינים כאחד. הסכם זה מהווה הסכם התקשרות חוקי בין הנרשם לשירות ובין החברה, סנסיטרנס בע'מ, חברות קשורות, ספקים וזכיינים. לצורך השימוש בהסכם זה, נעשה שימוש בשמות : "החברה", "סנסיטרנס", בהתייחס לסנסיטרנס בע'מ. ובשמות והכינויים, "המשתמש", "המזמין", בהתייחס לרשום לשירות אשר קרא והסכים לכתוב בהסכם זה.
ההסכם יהיה בתוקף לאחר שהמשתמש אישר אותו בין אם השתמש בשירות ובין אם לאו, בעבר בהווה ובזמן כלשהו בעתיד. לחברה סמכות לשנות ולפרסם את ההסכם בכל עת ובלבד שבראש ההסכם יופיע תאריך העדכון שלו. הסכם המשתמש המעודכן יהיה זמין לקריאה באמצעות קישור קיים באפליקציה. פרסום ההסכם המעודכן בבאפליקציה מהווה פרסום ראוי. המשתמש מאשר לחברה כי כל עוד הוא מחובר לשירות ומקבל שירותים מהחברה ו\או לא ביטל את הסכמתו לשירותים אלה, ההסכם ישאר בתוקף כולל השינויים בו. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לקריאה שוטפת של עדכוני הסכם ההתקשרות. הסכם זה והעדכונים שלו ישארו מחייבים לגבי שני הצדדים גם לאחר עדכוני ההסכם. החברה מתחייבת לשלוח הודעה למשתמשי השירות בעת עדכון של הסכם המשתמש ולצורך זה תעשה שימוש בפרטי הקשר של המשתמש כפי שמופיעים במערכת.
השירות מיועד עבור משתמשים מעל גיל 13. משתמש מתחת לגיל 18 מצהיר כי ההורה או האפוטרופוס שלו אישר לעשות שימוש בשירות. אמצעי התשלום המוגדר במערכת יהיה אמצעי התשלום של ההורה או האפוטרופוס לפי העניין אשר מוסמך לשלם בעבור השירות, ומוסמך לאשר למשתמש לעשות שימוש בשירות. קיום אמצעי תשלום מהווה הסכמה של האפוטרופוס או ההורה להוראות הסכם זה גם בעבור קטין.

 

 

השירות

החברה תספק שירות ארגון והזמנה מראש של היסעים ליעדים משותפים של נוסעים שאותם אפשר לקבץ לאותה הנסיעה. הזמנת השירות תהיה אפשרית באמצעות אפליקצית סנסיטרנס המותקנת בטלפון הנייד של המשתמש. השירות יהיה זמין בהתאם ליכולת של צד ג, שהוא חברת היסעים מורשית, להיענות לדרישה אשר תהיה תלויה בין השאר בקיום מספר מספיק גדול של משתמשים המעוניינים ביעדים המשותפים ובשיתוף הנסיעה הלוך וחזור מיעדים אלה. ביצוע הזמנה באמצעות האפליקציה יחייב את המזמין בתשלום בגין הנסיעה. הזמנה לא תתקבל במערכת אם לנוסע אין הסדר נסיעה או הסדר תשלום בתוקף. במידה וקיימים מספיק משתמשים שנרשמו לנסיעה, החברה תתקשר עם צד ג, שהוא ספק שירותי היסעים בעל רשיון תקף בישראל, לביצוע של הסעות לפי הזמנה. ספק שירות זה יבצע את הנסיעה על פי ההגדרות והתזמון של סנסיטרנס. מוגדר ומובהר כאן כי סנסיטרנס איננה חברה לשירותי הסעים והובלות אלא סנסיטרנס הי חברה לתאום של שירותי הסעות המבוצעים על ידי צד ג המורשה לבצע היסעים לפי הזמנה.
שירות זה מוצע בשלב זה כשירות ניסיוני ולכן הוא מוגבל במגוון היעדים, באיזורי מתן השירות, בשעות השירות ובהיקף השירות הכללי הזמין. החברה צופה כי עם הרחבת הביקוש מצד המשתמשים, זמינות השירות תתרחב בכל הנושאים. החברה מעוניינת לקבל מידע מהרשומים לשירות ומהלקוחות לגבי הרחבות רצויות של השירות. אפשר לעדכן אותנו בכל עת באמצעות מילוי טופס מידע. קישור לטופס מופיע באתר האינטרנט של החברה. אפשר גם לעדכן אותנו באמצעות פנייה ישירה מאתר האינטרנט שלנו.

 

חשבון

חשבון המשתמש הינו אישי ולכן המשתמש אחראי לשמור בסודיות את פרטי הגישה לאפליקציה ולהזמנות בה ויהיה אחראי לכל שימוש באפליקציה וביצוע נסיעות דרכה. לא יתאפשר שימוש בשירות של צד ג כלשהו שאיננו רשום לשירות באופן ישיר. המשתמש יגדיר פרופיל משתמש מלא הכולל פרטים אמיתיים, נכונים ומדויקים על זהותו בכל זמן על מנת למנוע שימוש לרעה במוצר וכן על מנת לאפשר לחברה לחייב את המשתמש בעלות הנסיעות. במקרה של אבדן הטלפון, באחריות המשתמש להודיע לחברה ולהקפיא את החשבון מידית כדי למנוע ביצוע של נסיעות לא מורשות באמצעות האפליקציה. בכל מקרה האחריות בגין ביצוע נסיעות לא מורשות הינה בידי המשתמש.

 

שמירת פרטיות סודיות ומידע אישי

כל המידע שהחברה אוספת בהקשר למשתמש ישמש את החברה לצורך מתן השירות בלבד. החברה תוכל להעביר מידע ככל שנדרש לצדדים שלישיים כגון נהגים, חברות היסעים, אנשי תמיכה, חברת סליקה, חברת אשראי, הקשורים במישרין למתן השירות וכאשר הוא נדרש לצורך מתן השירות למשתמש הספציפי. החברה תגן על המידע באמצעים מקובלים למניעת שימוש חורג ושימוש לרעה. אתרי התשלומים של החברה וכן התשלום באפליקציות עומדים בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים  PCI-DSS

 

תקשורת ללקוח

החברה עשויה לתקשר עם הלקוח באמצעים הבאים: דואר אלקטרוני, הודעת טקסט לטלפון, הודעה באמצעות האפליקציה. כל פרטי המשתמש שהוזנו בתהליך הרישום יכולים לשמש את החברה ליצירת קשר עם הלקוח. החברה תשתמש בפרטים האישיים של הלקוח אך ורק למטרות שימוש באפליקציה ובשירות ובכלל זה הודעות על ביצוע הזמנה, נקודת האיסוף לנסיעה, זמנים צפויים לנסיעה, אישור על ביצוע שינויים בשירות, נסיעות מוזמנות, דיווח על נסיעות שבוצעו, דיווח עלויות, עדכון לגבי רכב ההסעה שאמור לאסוף את המשתמש, ועדכון הנהגים וחברות ההסעים לגבי המשתמשים הרשומים להסעה הספציפית. כמו כן החברה תדווח אחת לשבוע לכל היותר על התפתחות יעדים חדשים אשר בסביבתו של הלקוח.

 

חיובים ותשלומים

החברה גובה תשלום בעבור כל נסיעה מוזמנת. הגבייה תבוצע לאחר השלמת ביצוע של הנסיעה שהוזמנה. בעת הזמנת הנסיעה, המשתמש יקבל הודעה לגבי התשלום הצפוי בגין נסיעה זו. לא יבוצע החזר כספי. התשלומים כוללים מע'מ מיסים והיטלים אחרים והם סופיים. ביטול נסיעה לאחר שנסתיים תכנון הקו ונתקבלה הודעת ביצוע יגרור חיוב של הנסיעה בכל מקרה. תשלומים במסגרת הסדרי נסיעה שבועיים ו\או חודשיים ו\או מבצעים שונים לא יזכו בהחזר בגין אי שימוש.

 

בעלות בידע

החברה בעלת זכויות קניין רוחני בשירות ובאפליקציות שמאפשרות אותו, וכן בסימני המסחר, בעיצוב האתר והמוצר. החברה מאפשרת למשתמש לעשות שימוש במוצר ובשירות במסגרת קבלת שירות מסנסיטרנס. אין לעשות שימוש אחר במידע ו\או בסמלים המסחריים ו\או בתוכן המוצג למשתמש ובכלל זה הלוגו וכל פרט אחר מן האפליקציה והפרסומים שלה ללא אישור. הקניין הרוחני מתיחס לתוכן הכתוב, לגרפיקה, לסמלים, לתכנים קוליים וויזואליים.

 

ביקורת נהגים ושירות

למשתמש אפשרות לתת משוב על השירות ועל הנסיעה בסוף כל נסיעה ובאמצעות האפליקציה. המשוב ישמש את החברה לשיפור השירות. החברה מעודדת את המשתמשים להציע רעיונות לשיפור, המצאות, הצעות ושדרוגים אחרים. עם זאת, החברה תהיה בעלת הידע הכלול בהצעות שיפור אלה ותוכל לעשות בו שימוש על פי צרכיה, ללא הגבלה, באופן מסחרי או פרטי.

 

צדדים שלישיים

החברה לא תהיה אחראית לבעיות בגין תוכן של צד ג, המשתמש מתבקש לפעול בהתאם לערכי החברה, ביושר ובהגינות. המשתמש יעשה שימוש במוצר רק למטרה שלשמה נבנה. לא יעתיק אותו, לא יפרוץ אליו, לא יחדיר אליו וירוסים ולא יספק שירות מתחרה. במקרה של הפרות חוזה, החברה רשאית להשעות לבטל את החוזה שלה עם המשתמשים על פי החלטתה וללא נימוק או הסבר.

הסעת אורחים

בשלב זה של השירות, הסעת אורחים איננה אפשרית. במידה ויהיה צורך כנל, ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות אתר האינטרנט של החברה

אמנת השירות של החברה

החברה עשויה לשנות, להשעות, לבטל או להפסיק את השירות כולו או חלקו בכל זמן ובכלל זה שעות מתן השירות, היעדים, סוגי רכב ההסעה, זמן הנסיעה ונקודות העצירה. עם זאת, נסיעה מוזמנת שאושרה תבוצע כפי שאושרה בהתאם למגבלות השירות הכלליות. החברה עושה מאמץ לקיום שירות אמין המספק מידע מדויק לגבי הנסיעה וכולל תזמונים מדויקים ככל האפשר, תיאור רכבי ההסעה ותיאור הנהגים. החברה מתכוונת לספק את השירות בין השעות 6 בבוקר ועד 9 בערב. עם זאת, שעות מתן שירות יהיו גמישות בהתאם לצרכי המשתמשים ועל פי הזמנות או נתונים סטטיסטיים והנסיעות בפועל יבוצעו כאשר קיימות הזמנות לשירות.

 

תלונות לקוח

החברה לא תהיה אחראית לתלונות לקוח בגין בעיות אישיות בין לקוחות ונוסעים אחרים. הלקוח יהיה אחראי לפתרון בעיות בין אישיות באופן ישיר וללא מעורבות החברה. הלקוח לא יפנה לחברה לסיוע ולא יערב אותה בנושאים כאלה.

גבולות האחריות של החברה

השימוש בשירות באחריות המשתמש בלבד. איננו נושאים שום אחריות או ערבויות.

 

הסכמות כלליות של המשתמש

המשתמש מבין ומסכים באופן מפורש כי השימוש בשירות הוא על אחריות המשתמש בלבד, והשירות מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"בהתאם לזמינות האפשרית", הצדדים מתנערים באופן מפורש מכל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות למוצרים או שירותים המבוצעים על ידי מסיעים המופעלים על ידי השירות

 

הגבלת אחריות של החברה

החברה אינה מתחייבת כי (א) השירות יעמוד בדרישות הלקוח ובציפיותיו (ב) השירות יהיה איכותי וללא הפרעות (ג) תישא בתוצאות הנובעות משירות שאינו מדויק או אמין (ד) השירות או השרת המפעיל את השירות יהיה זמין באופן רציף (ה) תקלות ובעיות בשירות ובאפליקציה יתוקנו (ו) השירות יהיה נקי מוירוסים ו\או נוזקות אחרות

התקנת האפליקציה והשימוש בה הם על אחריות המשתמש בלבד.

המשתמש יהיה האחראי הבלעדי  לכל נזק למערכת המחשב ו\או להתקנים הניידים  ו\או לאובדן נתונים ו\או תקלות אחרות אשר נוצרו במהלך תהליך ההורדה והשימוש באפליקציה ובשירות.  החברה אינה לוקחת אחריות כלשהי ביחס לאמינות, בטיחות, התאמה, איכות, או זמינות של שירותים בהקשר לקבלת השירות.  המשתמש מאשר  ומסכים כי הסיכון הכולל הנובע מהשימוש בשירות ובשירותים קשורים ונלווים הוא באחריות בלבדית של הלקוח ועל פי החוק.

 

הגבלת חבות ושיפוי

החברה וצדדים שלישיים הקשורים במתן השירות למשתמש לא יהיו אחראיים לבעיות במתן השירות ולכן במידה והמשתמש  או מי מטעמו יחליט ליזום פעילות משפטית נגד החברה או נגד צדדים שלישיים הקשורים במתן השירות למשתמש, המשתמש ישא בכל העלויות המשפטיות של כל הצדדים הנתבעים ו\או המשיבים. המשתמש מסכים במפורש כי החברה והגורמים הקשורים בה לא יהיו אחראים בגין נזקים שנגרמו למשתמש, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, מקריים, או אחרים בין אם הם מוחשיים ובין אם הם אינם מוחשיים. דוגמאות חלקיות: נזקים בגין בעיות במתן השירות, תקלות תקשורת, בעיות אינטרנט וזמינות רשת, עיכובים בנסיעה, ביטול זמן, אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, פעילות והתנהגות פוגענית של משתמשים אחרים בשירות, נתונים או הפסדים


סמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות החרגה של אחריות מסוימת או הגבלה או אי-הכללה של חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים. בהתאם לכך, חלק מהגבולות האמורים לעיל זה עשויים שלא לחול על המשתמש.

חבותם המקסימלית של הצדדים הקשורים בהסכם זה בהקשר לשירות שמספקת החברה, וללא קשר לסיבת התביעה (בין אם בחוזה, בנזיקין, בהפרת אחריות או בכל דרך אחרת) , לא יעלה על 200 שקלים.

 

אחרים מוחשיים או בלתי מוחשיים.

החברה אינה יכולה להבטיח כי צד ג שהתחייב לספק את שירות ההסעה יבצע אותו בהתאם להגדרות השירות של החברה ובהתאם לחוק, ולכן, המשתמש משחרר את החברה מכל אחריות, חבות, תביעות, או נזקים הנובעים מ או בכל דרך הקשורה למפעיל התחבורה של צד שלישי.

תנאים כללים

תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בנוגע לשימושך בשירות. יכולת או אי יכולת לאכוף את זכויותינו בחוזה זה לא יהווה ויתור על זכות זו. אם תנאי כלשהו מתנאים אלה נמצא על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית בלתי חוקי, לא יגרע הדבר מתקפותם של שאר הסעיפים בהסכם.  הצדדים מסכימים עם זאת, כי על בית המשפט לנסות וליישם את  כוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהסכם זה. כותרות הסעיפים והערות שוליים הם לנוחות בלבד ואין להם כל השפעה משפטית או חוזית. במידה והמשתמש החליט להגיש תביעה, היא תוגש בתוך שנה מיום האירוע. מקום השיפוט הוא ישראל והחוק התקף הוא החוק הישראלי אשר ישמש כבסיס לפתרון מחלוקות בנוגע לשימוש בשירות.

bottom of page