top of page

שאלות ותשובות

01/

האם יש מענה לשאלות וברורים?

באפליקציה יש שני אופנים לפניה לשרות לקוחות:
1. באמצעות לחצן באפליקציה שמפנה לשרות לקוחות.
2. באמצעות אי מייל באפליקציה .

02/

האם אתם מתחייבים לאסוף חזרה?

כל מהות השרות מתבססת על מתן פתרון לבעיות הנסועה היומיומיות.
האפליקציה בנויה בצורה שהזמנת השרות היא מתוכננת יום לפני והמחוייבות היא הדדית.
היסעים לדוגמא לרכבת יהיו בין 0600 ל- 0900 וחזרה מ- 14:00 עד 20:00 בתדירות דומה לרכבות.
בצורה הזאת הלקוח נרשם ומקבל מענה לשני הכיוונים.

03/

מתי אני יודע שהזמנתי אושרה?

כל ההזמנות מתקבלות עד 19:00 לקראת היום למחרת.
ב20:00 מתקבלות ההודעות לגבי תכנון האיסופים ואישורי הנסיעה.
ככל שהשרות יהיה חלק משיגרת היום יום של התושבים ככה תגבר זמינות ומגוון הקוים ותעריפי הקווים ירדו.

04/

האם נוסע יכול "לקפוץ על נסיעה"?

לדאבוננו על פי תקנות משרד התחבורה שימוש בשרותי היסעים מוזמנים מחייב רישום מוקדם לנסיעה. לאור כל שינויי הריגולציה בתחום אנחנו מאמינים כי אופציה כזו תוכל להיות ברישום מהיר לפני, אבל כרגע עדיין לא ניתן.

05/

מה מחוייבות חברת סנסיטרנס ושאר הצדדים לשרות?

במסגרת השרות מעורבים חברות היסעים, מועצה, תושבים ומשרדי ממשלה.
בשלב הזה של הפיילוט חברת סנסיטרנס מעמידה את משאביה תוך רכישת משאבי היסעים מראש כדי להבטיח רמת שרות טובה זאת מאחר שבשלב זה אין כל סיוע או תמיכה מאף גוף ממשלתי או מוניציפלי כולנו תיקווה שהתושבים יאמצו את השירות במהרה ויגדילו מחויבותם שתאפשר לחברתנו להגדיל את מגוון יעדי השירות בהקדם האפשרי.
השירות מתבסס אך ורק על ביקושים והזמנות שיבוצעו בפועל ליעדים השונים.
שירות סנסיטרנס לא בא להחליף את התחבורה הציבורית.
השירות נועד להוריד את התלות בשימוש ברכב הפרטי למרבית הנסיעות היומיומיות והרוטיניות של מרבית תושבי הגוש ולעשות זאת בצורה כלכלית באמצעות שיתוף ביקושים ומשאבים.

06/

איך נקבעים התעריפים לכל אחד מהיעדים?

אם בסקלת פתרונות התחבורה הקיימים נמצאים היום בקצה העליון הזמנת מונית ספיישל וישירה ליעד כפתרון היקר ביותר, לעומת פתרון תחבורה ציבורית שמגיע ומחוייב לעצור בהרבה תחנות ובזמן שלעיתים פי שלוש מזמן מונית, כאן מגיע הפתרון של היסעים שיתופיים באמצעות תכנון מוקדם וריוכוז ביקושים ביצירת פתרון שבחווית זמני ההגעה שלו יהיה הכי קרוב למונית ובעלות שלו יהיה כ- 60 אחוז פחות ממונית.
אך הכל מושתת על היענות והבנת התושבים שבאיחוד משאבים נוכל להגדיל את מגוון הפתרונות ולהוריד את התעריפים ולהגיע למצב בו הרכב הפרטי יוכל להישאר במרבית ימי השבוע בחניה 
ככה נוכל ליהנות כולנו מהיסעים נוחים זולים ונחלוץ את הפקקים יחדיו.

bottom of page