top of page

הסדרי נסיעה

חופשי חודשי / קדימה-צורן לרכבת בית יהושע

הלוך וחזור

מקדימה-צורן לרכבת הלוך-חזור במסגרת שעות השירות ועל פי הרשמה מראש לשעה.

מחיר להסדר: 660 ₪

SensyTrans_4SITE-19.png
SensyTrans_4SITE-25.png

חופשי חודשי / קדימה-צורן לרכבת בית יהושע

הלוך כיוון אחד

מקדימה-צורן לרכבת הלוך בלבד במסגרת שעות השירות ועל פי הרשמה מראש לשעה.

מחיר להסדר: 330 ₪

SensyTrans_4SITE-19.png
SensyTrans_4SITE-25.png

חופשי חודשי / רכבת בית יהושע לקדימה-צורן

מהרכבת לקדימה-צורן חזור בלבד במסגרת שעות השירות ועל פי הרשמה מראש לשעה.

מחיר להסדר: 330 ₪

SensyTrans_4SITE-19.png
SensyTrans_4SITE-25.png

חופשי חודשי / קדימה-צורן א.ת. רעננה צפון

יציאה מצורן בשעה 08:30, הגעה ב- 09:00

יציאה מרעננה צפון בשעה 18:15 

מחיר להסדר: בקרוב

SensyTrans_4SITE-20.png
SensyTrans_4SITE-24.png

חופשי חודשי / קדימה-צורן לקניון רננים

מקדימה צורן לקניון רננים ובחזרה במסגרת שעות השירות ועל פי הרשמה מראש לשעה.

מחיר להסדר: בקרוב

SensyTrans_4SITE-18.png
SensyTrans_4SITE-26.png

חופשי חודשי / קדימה-צורן לחוף פולג

מקדימה צורן לחוף הים פולג ובחזרה במסגרת שעות השירות ועל פי הרשמה מראש לשעה.

מחיר להסדר: בקרוב

SensyTrans_4SITE-22.png
SensyTrans_4SITE-28.png

חופשי חודשי / קדימה-צורן למכללה האקדמית וינגייט

מקדימה צורן למכללה האקדמית וינגייט ובחזרה במסגרת שעות השירות ועל פי הרשמה מראש לשעה.

מחיר להסדר: בקרוב

SensyTrans_4SITE-21.png
SensyTrans_4SITE-27.png

חופשי חודשי / קדימה-צורן לסינמה סיטי נתניה

מקדימה צורן לסינמה סיטי נתניה ובחזרה במסגרת שעות השירות ועל פי הרשמה מראש לשעה.

מחיר להסדר: בקרוב

SensyTrans_4SITE-23.png
SensyTrans_4SITE-29.png
bottom of page